Secretaresses

De moderne secretaresse is meer dan een sterke secretariële kracht. We moeten eerder spreken van ‘een regisseur van de manager’. De 150.000 secretaresses die Nederland rijk is, zijn dus van wezenlijk belang voor de economie. Een goede secretaresse heeft immers veel meer in haar mars dan secretariële vaardigheden en kenmerkt zich door inzicht, netwerken en een bijzonder hoog sociaal intelligentieniveau. Secretaresse en manager zijn een twee-eenheid; het zijn sparringpartners.

Liefst 99% van de secretaresses in Nederland is vrouw. In België ligt dat percentage op ongeveer 90%. We zien dat secretaresses steeds zelfstandiger gaan werken in de laatste jaren. We merken dan ook dat het opleidingsniveau van secretaresses steeds hoger komt te liggen. De oorsprong van het vak ligt in de middeleeuwen. Daar kende men de secretarum. Ook toen had de secretarum al een enorme macht, omdat anderen maar heel weinig talen beheersten.

Recent is onderzocht of secretaresses spijt hebben van hun opleidings- of carrièrekeuze. Toen stelde  34%: ‘Nee, ik ben blij dat ik secretaresse ben’. Schokkend was, dat ruim 45% aangeeft dat als ze het  over kon doen, ze het anders aan zou pakken. Naar het lijkt bent u er dus niet met wat extra aandacht op secretaressedag. U zal het jaar rond wat meer aandacht aan uw secretaresse moeten besteden, want bijna de helft lijkt niet tevreden te zijn.